Nostalgi - Hidra kameraklubb

A photograph is usually looked at- seldom looked into.
- Ansel Adams
A photograph is usually looked at- seldom looked into.
- Ansel Adams
Hidra kameraklubb
Go to content
Sidebar
Nostalgi
Klubben feirer 10 års jubileum i år
REFERAT FRA FØRSTE MEDLEMSMØTE 1.9.2008

Hidra Kameraklubb hold sitt første medlemsmøte på Rasvåg Skole den 1. September 2008. De frammøtte var:
Karl Olav Jægtnes Alf Jacob Nilsen Børge Tobiassen Magne Larsen Ole Petter Larsen Åge Jakobsen Terje Johannessen

Generelt
Karl Olav åpnet møte med å fortelle om hvordan Hidra Kameraklubb ble stiftet den 8.8.2008 hjemme hos ham og hvordan bakgrunnen og ideen for klubben var. Han viset bilde av Åge og Ole Petter på taket av huset mens dette var under bygging – det var her ideen om en kameraklubb på Hidra oppstod.
Karl Olav fortsatte med å gjennomgå forslag til klubbens målsetninger som ble enstemmig godkjent. Deretter fortalte alle de frammøtte om sin fotografiske bakgrunn. Etter dette presenterte Karl Olav forslag til aktiviteter for klubbens medlemmer og dette ble diskutert. Det er enighet om at klubben må arbeide på medlemmenes nivå og at ”praktisk fotografering” må få stor plass i klubbens arbeid. De frammøtte har ulike erfaringer med fotografi og dette må det tas hensyn til.
Det er enighet om ett møte i måneden, fortrinnsvis i første uke av hver måned. Vi prøver oss fram med ulike ukedager. Neste møte legges til onsdag 1. Oktober kl. 19.00.

Valg
Valg av styre gav følgende resultat:
- FORMANN: Karl Olav Jægtnes
- SEKRETÆR: Alf J. Nilsen
- KASSERER: Terje Johannessen
(alle valgt med akklamasjon)

Månedens oppgave
Ideen om en månedlig oppgave der medlemmene fotograferer et tema og presenterer 2-3 bilder på neste medlemsmøte, falt i god jord. Månedens fotooppgave har tittelen: ”Ei gammel bu”. Det ble noe diskusjon om man skulle presentere ubehandlete eller behandlede bilder, og man ble enige om at begge versjoner av samme bilde burde vises.

Kontingent
Størrelse på medlemskontingent ble drøftet og det synes å være stemning for at kontingenten for medlemmer over 16 år burde være kr 300 per år og kr 100 per år for medlemmer under 16 år. Styret drøfter dette og kommer med konkret forslag til kontingent og budsjett til neste møte.

Dagens faglige program
Alf J. viste bilder fra Svalbard og hold et innlegg med tittelen ”problemer på Svalbard” der forhold omkring lysmåling i ekstreme lysforhold ble drøftet . Foredraget kom også inn på bruk av ”histogram” i digital fotografering og viste eksempler på enkel bildebehandling.


Alf J. Nilsen (sekretær)

 
10 år med bilder fra klubbens medlemmer
Back to content